Kod nas nije običaj da naredbi "sjedi" ili "mjesto" dodajemo još neku naredbu kada želimo da pas ostane u određenom položa­ju i kada se mi udaljimo. To je korisna vježba u mnogim situa­cijama.

Psa ćete najjednostavnije naučiti prilikom izlaska iz pro­storije i to kada krene za vama. Dlanom okrenutim dolje i uz na­redbu "ostani" dat ćete mu na znanje da mora ostati bez vas. Bude li vas shvatio, maknite ru­ku, a ako vas slijedi, opet ga za­ustavite rukom. Ukoliko je još uvijek neposlušan jednostavno ga (ali nježno) gurnite u prostor gdje mora ostati.

Vježbu pona­vljajte u različitim uvjetima kako bi je mladi pas lakše razumio. Odlučnije počnite vježbati kada pas dostigne starost od pola godine.

Naredba "mjesto" službe­nom psu znači da mora na zapovijed leći, a kućnom psu ka­zuje da mora potražiti ležaj i otići na odmor. Namjeravate li psa školovati kod kuće radije upotre­bljavajte naredbu "košara" ili "spavati". Bitno je da se uvijek koristite istim naredbama. Može­te započeti sa već naučenom na­redbom "mjesto" i ako pas ode tamo gdje želite treba ga pohvaliti. Kada želi ustati potisnite ga na dolje i zapovijedite "mjesto". Budite odlučni. Bude li ustao bez naredbe, primite ga za ogrlicu i odvedite do mjesta spa­vanja. Pri tome mu jednu ruku stavite na leđa, a drugom mu oprezno savijte prednje noge. Što se pas više opire ležanju na svom mjestu, oštrija mora biti va­ša zapovijed. Tvrdo ga držite da ostane u ležećem položaju, a potom ruke polako i oprezno ma­knite. Ukoliko još uvijek želi ustati, brzo ga potisnite dolje.

Kada pas shvati naredbu, dovolj­na će biti naredba i ruka upućena u smjeru ležaja pa će vas po­slušati. Vježbu ponavljajte tako dugo dok mu se ne "usadi" u pamćenje. Uloženi trud pokazat će se korisnim već prilikom obje­da, kada će pas mirno ležati i ne­će prosjačiti hranu.