Odgoj pasa


duga_uzica.jpgOtiđite sa svojim psom i još jednom osobom na sigurno područje na kojem nema drugih ljudi, pasa, niti bilo kakvih smetnji. Svežite psa na dugi povodac (barem 2 metra dužine). Za ovaj trening ponesite sa sobom posebno ukusne poslastice.

Korak 1. - druga osoba odlazi van dosega vida i na vaš signal se pojavljuje s određene udaljenosti (najmanje 30 metara). Trenutak prije nego što se osoba pojavi, recite svom psu "povratak" i odmah ga nagradite poslasticom. Tada signalizirajte pomagaču da dođe unutar dosega vida. Na ovom početnom stupnju, osoba se samo treba pojaviti unutar dosega vida na 20 - ak sekundi i zatim se opet udaljiti. Ponovite dva ili tri puta, te napravite pauzu kako bi se pas odmorio.

Korak 2. - napravite kao na početku, jedino ovaj put pomagač treba žustro ući u vidno polje psa na kojih 10 sekundi vremena, ali na jednakoj udaljenosti kao prije. Kad pas pogleda osobu, recite mu "povratak", dajte mu poslasticu i blago ga verbalno pohvalite kad vam priđe. Ponovite dva ili tri puta i napravite dugu pauzu. Ukoliko se pas ponaša prikladno i ne nateže uzicu ili oklijeva, možete prijeći na idući korak. Nikad ne prelazite na idući korak bez obzira što uvježbavali, dok se pas ne ponaša u skladu s razinom na kojoj se trenutno nalazi.

Korak 3. - ponovite sve kao kod prethodnog koraka, samo neka ovaj put osoba utrči u doseg vida na istoj udaljenosti. Kad je pas pogleda, recite mu "povratak". Nagradite psa i blago ga verbalno pohvalite kad vam priđe. Ponovite dva ili tri puta i napravite pauzu.

Korak 4. - ponavljajte treći korak tako dugo, dok se pas ne vrati svaki put kad ugleda trkača. Kad ste to postigli, možete početi sa smanjivanjem udaljenosti ponavljajući korake 1 - 3 na oko 20 metara, sve dok se pas ne bude vraćao svaki put na toj udaljenosti. Odmorite. Zapamtite da radite velike pauze između ponavljanja i nikad ne požurujte psa. Za ovo će možda biti potrebno puno dana ili čak tjedana, no ukoliko ste strpljivi i uporni, imat ćete vidljive rezultate.

Korak 5. - smanjite udaljenost ponavljajući korake 1 - 3 na oko 10 metara, dok se pas ne počne vraćati svaki put na toj udaljenosti. Nagradite ga i pohvalite svaki put i omogućite dovoljno predaha.

Korak 6. - smanjite udaljenost ponavljajući korake 1 - 3 na oko 5 metara, dok se pas ne počne vraćati svaki put na toj udaljenosti. Odmorite.

Korak 7. - radite s različitim osobama koje pas ne poznaje najbolje kao pomagačima i ponovite sve korake, 1 - 6. Kad vam se pas bude vraćao bez obzira tko protrči, trening je uspješno obavljen. Nemojte ovaj trening učiniti preteškim, kudeći psa ako ne sluša kako biste željeli. Ukoliko ne napreduje, moguće je da pokušavate napraviti previše i prebrzo, pa pas gubi povjerenje. Uvijek dozvolite psu da utvrdi ponašanje i nikad ne prelazite na idući korak dok pas nije sasvim spreman na to.

 

Ovu istu tehniku kroz sedam koraka možete koristiti s biciklima i automobilima. Ipak, automobil nikad ne bi smio prići psu tako blizu kao trkač ili biciklist. Biciklist bi trebao usporiti kad prolazi pored psa, što neki nažalost ne čine. Pazite na sigurnost svog psa. Ukoliko se vaš pas ikada nađe u situaciji da mu preblizu brzo prilazi automobil ili bicikl, barem će znati da se treba vratiti vama, te ćete ga moći sigurno odvesti s opasnog područja.