Podmladak
Uzgojnu dozvolu izdaje stručna kinološka osoba zadužena za unaprijeđenje uzgoja čistokrvnih pasa. Svaku se kuju prije parenja mora dovesti na pregled.
Oni će je stručno pregledati i ustanoviti je li ona u nadolazećem tjeranju fizički sposobna biti dobrom majkom. Zabranit će parenje kujama koje nisu u dobroj kondiciji jer su upravo preboljele neku bolest i još se nisu oporavile; kada nisu dobro držane i pravilno ishranjene, ili su nedavno imale leglo nakon kojega se još nisu oporavile.

Isto će tako biti pregledan i mužjak. No, na kuji se moraju uočiti i eventualne nasljedne pogreške koje nisu tako jako izražene da bi dovele do negativne ocjene prilikom ocjenjivanja na smotri pasa, ali koje mogu utjecati na štenad. On će gledati da kuji odabere mužjaka, koji svojim nasljednim osobinama neće pojačavati kujine pogreške u potomstvu.

Moramo priznati da nema idealnog psa. Idealan je samo opis psa u standardu. Svaki pas inače nosi po neku manje ili jače izraženu, slabiju ili težu nasljednu pogrešku. Stoga je od prvorazrednog značenja uloga vođe uzgoja u odabiranju partnera za stvaranje legla. No, svaki pas nosi i po neku naročito pohvalnu i poželjnu karakteristiku. Vođa uzgoja mora je uočiti i nastojati je pametnim odabirom partnera pojačati i što je bolje učvrstiti u nasljeđivanju.

Kad nakon takvog stručnog pregleda kuja dobije mužjaka koji odgovara njezinim nasljednim karakteristikama, ispunjen je jedan od uvjeta da štenad bude priznata čistokrvnom. Vlasnik novog legla i dalje je dužan slušati upute. On će kontrolirati razvoj štenadi i ako sve teče kako treba, na kraju će dozvoliti da se izdaju rodovnice za mlade psiće.