Podmladak
Ako sve teče kako treba, a to znači da je kuji zaista upravo vrijeme parenja i da mužjak nije fizički ili psihički zamoren, onda će kuja na njegovo navaljivanje nakon određenog vremena popu­stiti, maknut će rep ustranu i malo podići stidnicu, a pas će je naskočiti.

Parenje traje relativno kratko, svega nekoliko minuta, nakon čega pas silazi s kuje, ali su zato duže vrijeme, katkada više od 20 minuta, vezani spolovilima. Za vrijeme dok su nerazdvojno povezani iz mužjaka teče sjeme u maternicu. Rastanu li se nakon parenja a da se nisu vezali, vjerojatno neće biti potomstva.

parenje.jpg

Zbog mnogobrojnih pasminskih degeneracija povremeno mužjak nije u stanju uvesti svoje spolovilo u stidnicu kuje. Vlasnici su tada skloni kriviti mužjaka ili kuju, no kriv je, u stvari, čovjek, odnosno njegov selekcijski utjecaj pri stvaranju pasmina. Vlasnici tada moraju pomagati. Vlasnik ženke drži je kod glave jednom rukom, a drugom je pridržava pod trbuhom, dok vlasnik mužjaka pokušava usmjeriti njegovo spolovilo u pravom smjeru. Isto se tako često događa da kuja, iako je po svim znacima zaista zrela za parenje, ipak odbija parenje s mužjakom kojeg smo mi odabrali. Tad joj moramo staviti brnjicu da ne ugrize mužjaka, moramo je pridržavati umirujući je riječima i blagim gestama. To se naročito često događa kod starijih kuja koje se po prvi puta pare. Ne uspijemo li je takvim postupcima privoljeti na parenje, a zaista želimo njeno potomstvo, preostaje nam još jedino zatražiti pomoć veterinara specijaliste koji će izvršiti umjetnu oplodnju.

Kuja, dakle, u prvoj fazi tjeranja samo privlači mužjake. Dužina te faze individualno je svojstvo svake kuje, a može u pojedinih potrajati i do 28 dana. Tek na završetku te faze postaje zrela i može se pariti i zanijeti. Ta druga faza zrelosti i želje za parenjem traje u prosjeku 3 dana, što znači da se u ta tri dana kuja može pariti i s nekoliko različitih mužjaka i sa svakim od njih stvoriti po nekoliko potomaka. To se gotovo redovno događa u kuja o kojima vlasnici ne vode dovoljno brige.