Nepravilna prehrana sa previše ugljikohidrata najčešći je uzrok gojaznosti u pasa. Hrana "obo­gaćena" različitim dodacima i slasticama izvan obroka, uzrok je debljine kod trećine svih predebelih pasa. Uzroci prekomjerne težine kod pasa isti su kao i kod ljudi, a iste su i posljedice: pre­opterećeni krvotok, dišni aparat i kostur (prije svega zglobovi, a kod jazavčara osobito kralješ­nica), smetnje u radu jetre, na­stanak šećerne bolesti, ispadanje dlake, smanjena otpornost, pove­ćani rizik kod mogućih kirurških zahvata. Zato je Eugen Roth na­pisao na grob svojeg psa: "Nad tvojim preuranjenim grobom stoje mnogi ljudi koji su te pretjerano hranili za svih tvojih živih dana."

U većini slučajeva najviše se udebljaju psi koji prose, jer ih vla­snici obično nemaju snage odbiti pa psu daju sve više i više. U sa­mo približno pet posto predebelih pasa radi se o hormonalnim po­remećajima, a kod svih ostalih je uzrok previše hrane i premalo kretanja. Psi jače građe nešto su teži, no, ukoliko to želimo, kod psa nije teško otkriti gojaznost. Gojaznost kod pasa ubrajamo među bolesti koje treba liječiti dijetetskom (sla­bije kaloričnom) hranom ili sa manjim količinama hrane. Sma­njiti težinu psa ponekad nije lako postići, a najčešće je gotovo isto tako teško kao kada želimo i sa­mi smršaviti.

Pas može nešto težine izgubiti na slijedeći način:
-   smanjite mu obrok na pola;
-   smanjeni  obrok  podijelite na četiri jednaka dijela:
-   kako bi trošio više energije, vo­dite ga na dulje šetnje;
-   mjerite  mu težinu  jedanput tjedno prije prvog obroka i po mogućnosti nakon prve jutarnje nužde;
-   srednje veliki psi trebali bi na tjedan smršaviti približno pola kilograma  (iznimno debeli psi izgubit će i više, mada to ne može biti više od jednog kilo­grama tjedno);
-   u tijeku kure mršavljenja kori­stite  energetski  ravnomjerniju hranu:   nemasno   meso,   ribe (one  su  preporučljive  ukoliko pas nije alergičan na njihove bjelančevine) i puno povrća - nemojte zaboraviti dodati neki multivitaminski  preparat   koji ćete dobiti u svakoj specijalizi­ranoj trgovini;
-   odgovarajuća je i ona hrana iz konzervi koja sadrži bjelanče­vine, znači više mesa i što ma­nje ugljikohidrata ;
-   vode za piće mora biti uvijek dovoljno.