Razno

Ne možemo zamisliti psa današ­njice koji se neće voziti automo­bilom, stoga morate napraviti sve što je u vašoj moći da pas zavoli auto. On će za njega, na neki na­čin, postati putujuće mjesto pre­bivališta. Mnogi psi imaju poteš­koća u tijeku vožnje i zato ih na to privikavajte od malih nogu. Pr­vu vožnju pas će doživjeti već pri putovanju od uzgajača do vašeg doma. Vozite li ga na početku samo na kraća putovanja, kasnije sigurno neće biti problema.

Neka pas ima svoj stalni prostor u automobilu pokraj vozača (po mogućnosti na pod postavite neki prekrivač). Na tom mjestu obično nema propuha i najmanje se osjećaju vibracije. Suvozač mora imati dovoljno prostora za noge. Prevelikog psa smjestite na zad­nje sjedalo. Tamo neka sjedi ili leži na svom prekrivaču koji ćete podviti pod sjedalo. Bude li pas u automobilu uvijek na istom mje­stu neće biti nemiran i neće bes­potrebno 'skakati. Ukoliko je u tijeku vožnje nemiran morate ga uzicom privezati tako kratko da vas ne može doseći, ali morate paziti da se ne udavi. Moguće je kupiti i posebne metalne pregra­de koje se jednostavno mogu na­mjestiti u svaki automobil. Tako možemo vrlo lako spriječiti tešku prometnu nesreću. U tijeku vož­nje potrebno je dobro prozračivati vozilo, ali ne smijete otvoriti pro­zore toliko da pas može glavu pružiti van. Na duljem putu ne smijete zaboraviti da se u tijeku vožnje više puta zaustavite i prošetate sa psom. Psa morate vo­diti na uzici, jer je u blizini pro­metna cesta. Zasigurno ne volite parkirati svoj automobil na suncu, ali ponekad to morate učiniti. Može biti kobno ukoliko u njemu ostane vaš pas.

U ljetnim mjese­cima je za njega već nakon petnaestak minuta izrazito opasno. Kada pas teško prihvaća vožnju automobilom  možete  si  pomoći na slijedeće načine:
1.  Neka pas u autu sjedi ili leži tako da ne može vidjeti mimoilazeća stabla odnosno automobile. To je većini pasa neprijatno.

2. Čestim milovanjem i pričanjem dat ćete mu osjećaj sigurnosti.
3.  Prije vožnje  možete   mu  dati tabletu   protiv   slabosti.   Količinu mora prepisati veterinar.
4.  Izbjegavajte vožnju  unatrag.

Nemojte voziti tako da se u zavojima sve u vozilu premeće lijevo desno. Ne smijete prenaglo kočiti i prebrzo voziti.
Puno zahtjeva, zar ne?
Još samo sitnica - poradi vlastitog zdravlja odučite se od pušenja, i... svaki koliko toliko normalan pas će se u tijeku vožnje osjećati dobro.