Ukoliko nemate automobil ili se više volite voziti vlakom, sa so­bom možete povesti i psa. Psi se mogu voziti vlakom ukoliko imaju brnjicu, ako su na uzici i cijepljeni protiv bjesnoće.

Manje pse mo­žete nositi u košari. Za psa obič­no treba platiti pola cijene karte.

Dobro je ukoliko se suputnici sla­žu s nazočnošću psa. Pse obič­no ne puštaju u restoran vagone i turističke vagone za spavanje. U prave vagone za spavanje ipak mogu ući uz odgovarajuću do­platu. U inozemstvu imaju u ne­kim vlakovima i posebne odjeljke za pse. Iako se samo po sebi razumije, da pas na željezničkoj stanici mora biti privezan uzicom.