Razno

Dijete je psu dobar partner za igru, ali je još bolji drugi pas. Ka­da nemate djece, a imate dovolj­no prostora, potpuno je u redu ako nabavite još jednog psa. Dva psa se puno bave jedan dru­gim.

U filmskoj izvedbi bajke "Petar Pan" jedna je malena glumica glumila zajedno s njufaundlerom. To nije ništa neobično, jer njufaundler spada u skupinu pasmina koje vole djecu. Psi koji pripadaju toj kategoriji ne smiju biti:

Engleska dosjetka o boravku psa u hotelu kaže ovako: Neki se je gost u Engleskoj raspitivao može li u hotel dovesti psa. Dobio je sli­jedeći odgovor: "Psi su kod nas uvijek dobrodošli.

Imate li psa prije nego što u kuću dođe novorođenče, možete oče­kivati da će pas prinovu doživjeti kao novog člana čopora. Kod njega će se početi razvijati ob­rambeni nagon u zaštiti djeteta.

Vlasnici koji ne mogu na godišnji odmor sa sobom uzeti psa rje­šavaju taj problem na različite načine. Mnogi, problem riješe tako da se "oslobode" svog psa. Pse privežu u blizini ceste ili negdje u šumi, a najgori vlasnici ih jednostavno "izbace" iz automobila.

Najprije moramo istaknuti slijedeće: promjena podneblja, nova okolina, duga vožnja automobi­lom ili željeznicom za psa su ne­prijatna iskustva koja će najus­pješnije prevladati jedino ako bu­de u vašoj blizini. No, ponekad je nemoguće uzeti psa sa sobom (grupna putovanja, krstarenje).

Svake godine dogodi se određe­ni broj nesreća u kojima se djeca ozlijede radi životinja. Na prvom mjestu su nesreće zbog pasa, najviše zato, jer su djeca s njima postupala nepravilno. Ponekad tako nastaju teške tjelesne ozlje­de ili čak i ozljede s najtežim posljedicama.

U Hrvatskoj ima malo restorana i gostionica gdje je psima dozvo­ljen pristup. Stoga se nadajmo da će ono što opisuje naredni tekst uskoro biti moguće i kod nas.

Neke avionske kompanije dopu­štaju putovanje pasa u putničkom dijelu zrakoplova ako životinja nije teža od pet kilograma. Puto­vanje sa psom moramo unaprijed dojaviti kako se ne bi dogodilo da u avionu bude previše četveronožaca odjednom.

Dijete i pas jedan drugome mogu puno pružiti. Psima godi milova­nje koje sa veseljem uzvraćaju, a ponad svega su ustrajni i uvijek spremni za igru. Ujedno odgojno utječu na dijete, pomažu mu raz­vijati osjećaj odgovornosti.

udomi-me.jpgDragi moji prijatelji, poznanici i svi ljudi dobre duse i volje, pomozite nam!