Štene

Stanovanje pasa u stambenim blokovima regulirano je odlukom kućnog savjeta, a ta je odluka izvješena na vidljivom mjestu pri ulazu u zgradu.

pas-u-stanu.jpg

Stanovnici u nekim državama u određenom naselju mogu zabra­niti držanje pasa zbog nediscipli­niranih vlasnika koji svoje pse ne vode na povodniku, njihovi psi obavljaju nuždu po parkovima ili dječjim igralištima, stalno laju, ni­su odgojeni i sl.

Prema susjedima treba biti obaz­riv. Ostavlja li vaš pas po stepe­nicama prljavi trag, morate ga očistiti, jer susjedi imaju pravo ži­vjeti u čistoj okolini.