Štene
Pitanja su jednostavna iako imaju znanstvenu osnovu. Na njih treba odgovoriti sa da ili ne. Odgovaraju samo odrasli, jer dje­ca prema psima imaju poseban emotivan odnos. Doživljavaju ih kao svoju mlađu braću ili sestre ili ih smatraju igračkama kojih se brzo zasite pa ih prepuste stariji­ma. Kada budete kupovali psa morate s tim računati, bez obzira na jaku želju vašeg djeteta.
 
test-zivot-sa-psom.jpg

Prije kupnje psa savjetujemo slije­deći test:

1.   Da li ste voljni primiti u kuću još jedno  dijete  i  brinuti za njega?
2.   Da li ste spremni za neko vri­jeme ili zauvijek odustati od izlazaka,  kina,  kazališta,  di­skoteku ili zabava ?
3.   Da li ćete se lako odreći puto­vanja na godišnji odmor?
4.   Hoćete li u narednim godina­ma imati većih životnih pro­mjena (selidba, vjenčanje ili slično) ili ih očekujete ?
5.   Hoćete li imati svaki dan dva sata slobodnog vremena ?
6.   Volite li šetnje? Ne samo po lijepom vremenu već i po ma­gli, kiši, hladnoći ili vjetru?
7.   Jeste li dovoljno uravnoteženi i ne gubite živce za svaku si­tnicu?
8.   Da li ste dosljedni, neustrašivi i znate li stvoriti autoritet?
9.   Hoćete li narednih devet mje­seci imati dovoljno slobodnog vremena?
10. Da li ste čovjek koji zna zapo­četu  stvar dovesti  do  kraja, čak i onda kada vam ne ide sve onako kako biste željeli?
11. Da li ste po prirodi osjetljivi?
12. Poznajete li čovjeka koji voli pse i rado bi u vašoj odsutno­sti brinuo za vašeg psa?
13. Brine li vas ako vaš pod, te­pih ili zid nisu potpuno čisti?
14. Da li vas ljute mrlje mokrih i prljavih cipela po podu?
15. Imate li navlake na sjedištima automobila?
16. Čistite li svoj stan više od dva sata na dan?
17. Da li ste nervozni kada zapr­ljate odjeću ili na njoj nađete kakvu dlaku?
18. Imate dijete koje treba prevo­ziti u kolicima ili voditi na šet­nje?
19. Bojite li se velikih pasa ili ste ih se nekad bojali?
20. Mekoga ste srca posebno ka­da vas gledaju pasje oči?
21. Da li ste glasni? Rado vičete, imate kreštav glas ili se znate iznenada glasno i od srca na­smijati? Lupate vratima?
22. Da  li ste toliko slobodni da svoga psa vodite sa sobom na radno mjesto?

Ako ste na pitanja od 1 - 12 odgovorili da, a na pitanja od 13 - 21 ne idealan ste vlasnik psa ili ćete to zasigurno postati. Ako na pitanja 2, 3, 7, 9 i 11 ne možete potvrdno odgovoriti nikako vam ne savjetujemo kupnju psa, isto tako ako na pitanja 13 i 19 ne možete odgovoriti ne i na pitanje 22 da. Naročito je bitno posljed­nje pitanje. Psa nije moguće pu­štati samoga u kući cijeli dan. Najmanje svakih šest sati mora­mo mu omogućiti vršenje nužde inače će u narednih šest godina postati bubrežni bolesnik. Psa treba svaki dan izvesti na tri do četiri šetnje (za temeljito zadovo­ljenje fizioloških potreba). Tada će on po noći bez poteškoća iz­držati deset sati.

Vjerujem da je test svakome zor­no pokazao, da ste kupnjom psa preuzeli brigu za živo biće koje zavisi o vama i ne može ra­zumjeti vašu neodgovornost.