Štene

U prirodi se o odgoju štenadi bri­ne i njihov otac, dok kod domaćih pasa to nije slučaj. Stoga ulogu oca morate preuzeti vi. Sa psom morate provoditi dosta vremena, i kroz igru ga odgajati. Autorita­tivno (u prirodi je takav način pri­sutan i prevladavajući) mu mora­te dati do znanja koje je njegovo mjesto u vašem životu i vašoj obitelji. Imajte na umu da su prva iskustva u novoj okolini odluču­juća za život i ponašanje psa. Susreti s drugim psima u tom najosjetljivijem razdoblju života naročito su bitni i treba paziti da to budu samo ugodni kontakti. Time ćete postići da vaš pas ne­će biti bojažljiv i neprijateljski ras­položen prema drugim psima. Te dvije loše osobine strah i netrpeljivost - pojavljuju se kod pasa koji su boravili samo s ljudi­ma ili su u susretima s drugim psima pokupili loša iskustva.

sto-moramo-znati.jpg

Pri susretu s drugim psom ne smijete biti preoprezni jer se vaša nesigurnost prenosi na vašeg i tuđeg psa. Štenad osjeća vašu zaštitu, jer ta osobina potječe od divljih predaka, a naslijedio ju je i domaći pas. Prilikom takvih su­sreta morate računati s tim da je­dan dan u životu psa predstavlja tjedan ili cijeli mjesec vašeg živo­ta. Pas živi brže od nas i u raz­mjerno kratkom razdoblju doživ­ljava puno više. Lako će zabo­raviti što se dogodilo prije pola sata, kao što ćemo mi zaboraviti što se dogodilo prekjučer. Zbog svega toga moramo se prema psu odnositi s osjećajem i mora­mo mu iskazati neizmjerno strpljenje.