Štene

Pretpostavljamo da želite kupiti psa koji će biti potpuno i jedino vaš. U tom slučaju morate kupiti mladog psa jer se on puno lakše prilagođava novoj životnoj okolini nego odrastao pas. Mladi pas će imati manje teškoća pri navikava­nju na novi čopor, koji će ubudu­će predstavljati vaša obitelj i brže će prihvatiti red u čoporu.

Različita su mišljenja o tome ka­da bi pas iz legla trebao krenuti u novu okolinu. Svojevremeno se mislilo da je idealno vrijeme dva­naest tjedana (3 mjeseca). Mislilo se da će štene najviše naučiti od svoje braće i sestara pa će kup­cu tada biti lakše ocijeniti osobine pojedinih štenaca, a samim tim će lakše izabrati budućeg člana svoje obitelji. To je tvrdio prof. Wolf Herre s Instituta za prouča­vanje domaćih životinja u Kielu. Njegovo mišljenje pobijao je Eberhard Trumler (1991. godine umrli znanstvenik koji je prouča­vao život pasa). On preporučuje kupnju psa sa osam tjedana, pri­je svega zato, jer štene odrasta u obitelji bez oca. Pri uzgoju u uzgajačnicama, mužjak nema ni­kakvu ulogu u odgoju mladih.

uzrast-psa.jpg

U prirodi je drugačije, jer štenad podučava mužjak koji se s njima igra. Zanimljivo je da ženke to ne čine. Štene od osam tjedana iz­nimno je podložno učenju, ljude prihvaća kao pripadnike svoje vr­ste, uspostavlja poznanstva va­žna za kasnije življenje, doživlja­va različite vidne i slušne podra­žaje i posebno traži stalnu blizinu čovjeka. Sve to uzgajač svojim štencima ne može dati. Kod nekih ženki oslabljen je maj­činski nagon (posebno često se to događa kod ženke bul terije­ra). Tada se preporučuje ranije odvajanje štenaca. Nikako neće­mo uzeti štene kupiranih ušiju kojem rana poslije operacije nije potpuno zacijeljena. Takvo štene preuzet ćemo oko 9. tjedna.

Štene koje smo rano uzeli iz leg­la moramo odgajati posebno briž­ljivo. Treba mu omogućiti igranje s drugim psima, ali moramo pa­ziti da tako stječe samo dobra, a ne i loša iskustva. Štene koje se ne bude igralo s drugim psima vjerojatno će odrasli u počovječenoga psa. U susretima s dru­gim pripadnicima vrste bit će pre­plašen, neće htjeti uspostavljati kontakte ili će biti agresivan. Znači da je slabo socijaliziran. Po mojem mišljenju najprimjereniji trenutak za odbijanje šteneta je osam tjed­ana. To mišljenje je temeljeno na sintezi različitih stručnih spo­znaja. Štene takve starosti ne doživljava posebne stresove kad se odvaja od majke, braće ili se­stara. Brzo i lako se uči životu u čovjekovom čoporu. Još je do­voljno maleno da se nauči novom načinu prehrane (to je jako važ­no), i dovoljno veliko da se brzo nauči kućnom redu. Prije navrše­nog sedmog tjedna štenad nika­ko ne bi smjela biti izdvajana iz legla!

Ne savjetujemo kupnju psa stari­jeg od četiri do pet mjeseci, jer se u tom razdoblju već snažno razvio njegov odnos prema okoli­ni. Pas te starosti, najčešće teš­ko prihvaća novu okolinu, kao i promjene u staroj. Takve pote­škoće u šestom mjesecu veći­nom nestaju, ali to ovisi o prijaš­njem uzgajatelju ili vlasniku od kojeg smo kupili psa.