Štene

Psi su željni sigurnosti. Žele znati gdje je njihovo mjesto i žele biti ravnopravni. Ne bih ih htjeli uspoređivati s ljudima, ali moram reći da su slični djeci. Stoga možemo reći  da je dobar odgoj psa sličan dobrom odgoju djeteta.

Pas se mora pri­lagoditi vašoj obitelji bez poseb­nih poteškoća. Ne smije nepre­stano pozdravljati članove svojeg čopora - vaše obitelji. Još je neprimjerenije da tako pozdravlja vaše susjede i rođake. Ne smije­mo dozvoliti glasno ili bilo kako drugačije naglašeno pozdravlja­nje. Ukoliko se štene često nepo­trebno uzbuđuje, kada odraste postat će histeričan pas.

kupili-smo-psa.jpg

Još nekoliko riječi o odraslom psu: dozvolite mu da vas pozdra­vi prinošenjem svoje prostirke, povodnika ili igračke. Recite mu tada nekoliko riječi koje razumije. Mora dobro razlikovati kada ga hvalite, a kada kudite. Odmah po dolasku u kuću odvedite ga u šetnju da se olakša. Čim prije mu mora postati jasno da u vašoj ku­ći vlada red, zato ga treba uvijek približno u isto vrijeme voditi u šetnju, hraniti ili uputiti na spava­nje. Pas će vrlo brzo naučiti koji vas njegovi postupci ljute, a koji vesele.

Naredna dva dana poku­šajte mu usaditi neke druge navi­ke. Ne dozvolite mu da trči na vrata ako nekoga očekuje. Novi član vaše obitelji mora zaboraviti svoje dosadašnje življenje i mora se prilagoditi vašim potrebama i željama. Sve ćete to postići strp­ljivošću, bez uporabe sile.