Korisne informacije

Psi, mačke i pitome vretice koji ulaze na područje Republike Hrvatske moraju biti mikročipirani i cijepljeni protiv bjesnoće, a vlasnik ili osoba odgovorna za njih, mora ovisno o državi iz koje dolazi, posjedovati certifi kat ili putovnicu za kućne ljubimce kojeg/koju izdaje i podatke u njemu/njoj evidentira i ovjerava veterinar ovlašten od nadležnog tijela države iz koje kućni ljubimac dolazi.

cijepljenje-i-cipiranje

 

Vlasnik ili osoba odgovorna za kućnog ljubimca mora u svakom trenutku predočiti osobi odgovornoj za pregled putovnicu ili certifi kat kojim potvrđuje da životinja udovoljava propisanim zahtjevima za ulazak na teritorij Republike Hrvatske, što znači da su u putovnici ili certifi katu evidentirani i ovjereni identifi kacijski podaci (jedinstveni broj i položaj mikročipa te datum mikročipiranja) i podaci o cijepljenju (proizvođač, naziv i serijski broj cjepiva, datum cijepljenja te datum do kada cjepivo vrijedi).

MIKROČIPIRANJE
Označavanje elektronskim sustavom identifi kacije – mikročipiranjem omogućava se utvrđivanje podataka o vlasniku životinje. Mikročip mora odgovarati ISO-standardu 11784 ili 11785. Ukoliko mikročip ne odgovara ovim standardima vlasnik životinje ili odgovorna osoba dužna je osigurati odgovarajući čitač kako bi se mikročip pri pregledu mogao očitati. U Sjedinjenim Američkim Državama često se proizvode „nekompatibilni" mikročipovi stoga treba obratiti pažnju da je životinja mikročipirana tzv. „Euro-čipom" koji sadrži samo brojčane simbole, a ne simbole zvjezdice „*".

MIKROČIPIRANJE SE OBAVEZNO MORA OBAVITI PRIJE CIJEPLJENJA PROTIV BJESNOĆE, U PROTIVNOM SE CIJEPLJENJE NEĆE SMATRATI VALJANIM.

CIJEPLJENJE PROTIV BJESNOĆE
Svako cijepljenje kućnog ljubimca protiv bjesnoće mora biti evidentirano u putovnici za kućne ljubimce.

CIJEPLJENJE KUĆNIH LJUBIMACA PROTIV BJESNOĆE OBAVLJA SE NAJRANIJE U DOBI OD TRI MJESECA. Cijepljenje životinja mlađih od 3 mjeseca često ne daje zadovoljavajuće rezultate jer na stvaranje protutijela nakon cijepljenja utječu još postojeća protutijela dobivena od majke.

Cijepljenje se smatra važećim te će dozvoliti ulazak u Republiku Hrvatsku ukoliko je od dana cijepljenja kućnog ljubimca u državi članici ili trećoj zemlji proteklo NAJMANJE 21 DAN. Ukoliko se radi o ponovnom cijepljenju (revakcinaciji) koje je obavljeno prije isteka roka valjanosti prethodnog cijepljenja (kućni ljubimac je redovito i uredno revakciniran) taj rok od 21 dan se ne primjenjuje. Razdoblje valjanosti cijepljenja (koje ovisno o cjepivu može biti i do tri godine), za cjepivo protiv bjesnoće u državi članici ili trećoj zemlji gdje se cjepivo primjenjuje, propisuje proizvođač cjepiva, ali samo uz uvjet da je to upisano i ovjereno od strane veterinara u putovnici za kućne ljubimce. U protivnom se smatra da je rok valjanost cijepljenja godinu dana. Cijepljenje i ponovno cijepljenje protiv bjesnoće vrši se sukladno uputama proizvođača inaktiviranim cjepivima (WHO standard) ili rekombiniranim cjepivima.

 Ministarstvo poljoprivrede - Uprava veterinarstva