Korisne informacije

Putovanje s kućnim ljubimcem mora biti pravovremeno i dobro isplanirano. Osim općih carinskih propisa potrebno je poštivati i propise iz područja veterinarstva.

putovanje-sa-psom

Kada dovodite svog kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku snosite svu odgovornost za ispunjavanje propisanih uvjeta za ulazak na teritorij Republike Hrvatske. To znači da se prije puta sami morate raspitati i saznati koji su to uvjeti. Provjerite, na primjer, koji uvjeti vrijede za državu iz koje dolazite, da li je vaš kućni ljubimac na vrijeme cijepljen odnosno ponovno cijepljen (revakciniran) i da li ima važeću putovnicu ili veterinarski certifikat. Ako vaš kućni ljubimac po dolasku na graničnu veterinarsku postaju ne ispunjava propisane uvjete, ulazak u Republiku Hrvatsku može vam biti odbijen, odnosno životinja može biti vraćena u zemlju podrijetla ili stavljena u karantenu. Kao vlasnik životinje, snosite sve troškove koji su nastali provođenjem tih mjera. Ako ne možete platiti troškove vaš kućni ljubimac može biti usmrćen (eutanaziran) bez da imate prava na naknadu štete.

U cilju sprječavanja unošenja i širenja bjesnoće u Republici Hrvatskoj 09. srpnja 2011. stupio je na snagu Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca („Narodne novine" br. 74/11) usklađen s Uredbom Europske unije br. 998/2003, a odnosi se na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca između Republike Hrvatske i država članica Europske unije ili država koje nisu države članice, tzv. trećih zemalja.

Bjesnoća je neizlječiva i smrtonosna zarazna bolest od koje mogu oboljeti sve toplokrvne divlje i domaće životinje i čovjek, a prenosi se slinom i ugrizom. Republika Hrvatska se već godinama vrlo uspješno bori protiv ove bolesti te je uvrštena u popis zemalja slobodnih od bjesnoće. Ukoliko s vašim kućnim ljubimcem dolazite iz države u kojoj se javlja urbana bjesnoća, uvjeti za ulazak u Republiku Hrvatsku su pooštreni. O urbanoj bjesnoći govorimo kada se slučajevi bjesnoće javljaju ne samo kod divljih životinja (silvatična bjesnoća) već i kod domaćih životinja ili barem onih divljih životinja koje žive u blizini ljudi i redovito dolaze u kontakt s ljudima (npr. kune, medvjedi, rakuni...). Takav oblik bjesnoće prisutan je u državama Azije, Sjeverne Afrike, Istočne Europe i Južne Amerike.

Ovdje navedeni uvjeti odnose se na kućne ljubimce - PSE, MAČKE i PITOME VRETICE koji ulaze na područje Republike Hrvatske te se tijekom putovanja kreću u pratnji vlasnika ili neke druge odgovorne osobe ovlaštene od vlasnika i nisu namijenjeni daljnjoj prodaji ili predaji drugom vlasniku.

Pri unosu pet ili manje kućnih ljubimaca (nekomercijalno kretanje), dokumentacijski i identifi kacijski pregled vrše carinski službenici na graničnom prijelazu ulaska u Republiku Hrvatsku u skladu s Pravilnikom o graničnim prijelazima za promet kućnim ljubimcima (»Narodne novine«, br. 61/09 i 83/09), a u slučaju više od pet kućnih ljubimaca (komercijalno kretanje) vrijede drugi propisi i veterinarski pregled obavljaju granični veterinarski inspektori na za to odobrenim graničnim veterinarskim postajama Republike Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava veterinarstva