Ponegdje još uvijek prevladava mišljenje da pse ne treba kupati, jer je to štetno. Neki opet misle, da je to potrebno činiti samo jed­nom godišnje. Koža psa ne pod­nosi lužnate šampone, a nikako ako ih koristimo prečesto. Šam­poni koži oduzimaju kiselost i masnoću. Kiselost štiti kožu od bakterija, a masnoća od kiše i hladnoće. Neutralni šamponi omogućavaju češće kupanje. Pri tome moramo paziti na indivi­dualnu osjetljivost na šampone koja je kod različitih pasa dru­gačija. Štenad ćemo lako kupati bez većih problema, ali moramo voditi računa da se pri tome ne prehlade. Treba ih kupati pažljivo kao malu djecu.

Trgovine nam nude mnoštvo raz­ličitih neutralnih šampona za pse, čak i za različite tipove kože - suhu, masnu itd. Svakako bi bilo vrlo pogrešno, da pse kupamo tako često kao se­be. To je nepotrebno i štetno. Psa kupamo po potrebi: ako zau­dara, ako je vrlo prljav ili ako se uvaljao u "mirišljave" materijale kao što su strvine i životinjski ili ljudski izmet. Ima li pas dugu dlaku, treba ga češće i pažljivije kupati. Čak i tada bit će dovoljna 3-5 kupanja na godinu, a više skoro da i nije potrebno. Jedan od razloga je i taj što pas ima za­kržljale žlijezde znojnice te se stoga ne znoji. S druge strane ima dobro razvijene žlijezde lojnice koje se brinu za to da koža uvijek bude dovoljno i ravnomjer­no masna pa mu to omogućava dobru zaštitu od hladnoće i vla­ge. Zato pas lako ide u vodu, pli­va i kad izađe van dovoljno je da se dobro otrese i njegovo krzno opet je brzo suho. Ukoliko se pas kupa sam, ne treba ga posebno sušiti (jedino pri hladnom vre­menu). Čim ga istrljamo ručni­kom, mora ići u topao prostor. Radni psi otporniji su na vremen­ske promjene.

Psa je najlakše kupati u kabini s tušem. Ne poradi toga što bi nam kada mogla ostati prljava, već zato što se pas u kadi s visokim stranicama neprijatno osjeća. Osim toga, psa od 30 kg treba dignuti i spustiti u kadu, a po ku­panju i uzeti iz nje. Posebno je neprijatno, ako se mokrom i "za­pjenjenom" psu posreći skočiti iz kade. Pri svakom kupanju ionako moramo biti spremni da ćemo biti do kože mokri.

Voda za kupanje ne smije biti prevruća. Pravilna temperatura je oko 34°C. Moramo paziti da voda ne uđe u usne kanale i da mu u oči ne dođe sapunica. Šampon treba temeljito isprati tušem. Još u kupaonici treba psa dobro obrisati, a ako to ne učinimo mi učinit će on na "svoj" način. Uko­liko ga temeljito istrljamo ručni­kom spriječit ćemo i mogućnost prehlade. Mladog psa dobro je naučiti na sušilicu za kosu kako kasnije s tim ne bi bilo teškoća. Uostalom mnogo pasa uživa u takvom sušenju.

Psa ne treba kupati radi buha i drugih vanjskih nametnika. Većini pasa ne šteti kupanje u moru, iako može doći do teškog prolje­va ukoliko popije morsku vodu. Najčešće pse poslije kupanja u moru ne treba ispirati slatkom vo­dom.