Najosnovnije je da pas reagira na poziv. To znači da vam na nared­bu "dođi", povezanu sa njegovim imenom, mora prići. Pozovite ga recimo : "Dođi ovamo". Naredba je povezana sa vježbom "sjedi". Pas će vježbu opoziva dobro iz­vršiti samo onda kada savlada i naredbu "sjedi".

osnove odgoja psa2

Tu vježbu treba povezati sa za­branom skakanja po ljudima, pa i vama. Kada vas pas pozdravlja skakanjem, jednostavno ga poč­nite učiti vježbu "sjedi". Vođenje na uzici je slijedeća vježba koju će izvoditi uz naredbu "pored". Pas mora naučiti razlikovati izvo­đenje te vježbe na vježbalištu,

gdje ćete s njim raditi ispite, i hod na uzici po cesti ili na putu. U tijeku šetnje nikako mu ne smi­jete dozvoliti da vas, privezan uzicom, vuče na sve strane kako bi on htio. Određenom nared­bom, na primjer "polako", morate postići da na uzici lijepo i kulturno hoda uz vas.

Rano počnite i sa zabranama. Kod nas je većinom u uporabi naredba "fuj", a ako vam se to ne sviđa koristite naredbu "ne". Važ­no je da pas shvati značenje tog pojma. Slijedeća naredba za­brane je "pusti". Koristimo je onda kada želimo da pas ispusti predmet koji ima u gubici. Nared­be zabrane su potrebne u šetnji kada pas želi pojesti ono što mu ne dozvoljavamo. Od početka mu mora biti jasno da u tijekui šetnje ne smije uzimati nikakvu hranu. U tome će vam pomoći poznanici koji će putem ostaviti  nešto hrane po unaprijed dogovorenim mjestima. Cilj takvog učenja je postići da pas ubuduće ni najslasniju hranu na podu neće više ni pomirisati.

Među prvim naredbama mora se naći i naredba "mjesto".  Kod kuće ga morate uputiti: na  ležaj  kada  vam  se  previše bude motao oko nogu. "Mjesto" ga počnite učiti na temelju već naučene vježbe "sjedi" i to tako da psu dok sjedi izmaknete pred­nje noge pa ga zadržite u ležečem položaju.

 

Dobro ga je naučiti da u tijeku šetnje, iako je udaljen od vas, legne. Naredbu "mjesto" upotrije­bit ćete na slabo prometnoj cesti dok je pas slobodan. Kada se približi automobil izrecite naredbu i pas mora do kraja opasnosti ostati ležati. Možemo narediti "stoj", ali je to zahtjevnije. Dobro odgojen pas, kada je sam u kući, neće zbog usamljenosti tuljenjem i lajanjem uznemiravati susjede. Kada vi to ne želite, pas ne bi trebao lajati. Naredbom "daj glas" potaknut ćete ga na lajanje kada vi budete željeli. U dobar odgoj spada i kulturan ulazak i izlazak iz vozila. Nemojte mu dozvoliti da to radi na svoj način. Neka ulazi u auto i iz njega izlazi samo na vaš zahtjev. Za vrijeme vožnje naučite ga da leži što mirnije.