Rad sa psima
Cani cross, kao posebna disciplina, nastao je izdvajanjem daljinskog trčanja iz turnirskog sporta. U cani crossu jedini uvjet natjecanja je da se pas od starta do cilja ne odvaja od vodiča, ali nije uvjet da mora trčati neposredno uz njegovu nogu. To se pravilo koristi na taj način da vodiči povodnik (duljine oko 2 metra) zavežu sebi oko bokova, a psa nauče da ih lagano vuče. Na taj način pas olakšava trčanje.

cani crossDuljina staze može biti od 2 do 10 km ovisno o temperaturi zraka jer psi, zbog nemogućnosti znojenja, teško podnose fizički napor pri višim temperaturama. Tako je pravilnikom određeno, na primjer, da duljina staze u slučaju temperature zraka iznad 20°C može biti najviše 5 km. Na trkama koje se organiziraju na udaljenosti iznad 5 km organizator mora osigurati okrijepno mjesto za ljude, ali i za pse. Na tim mjestima organizator mora osigurati i veterinarsku skrb.

Natjecateljske kategorije u cani crossu su sljedeće:
A kategorija: psi do 20 kg tjelesne težine (A1 muškarci, A2 žene iznad 18 godina starosti)
B kategorija : psi iznad 20 kg tjelesne težine (B1 muškarci, B2 žene iznad 18 godina starosti)
V kategorija : psi bez ograničenja tjelesne težine (V1 i V2 muškarci i žene iznad 40 godina starosti)

Poseban oblik duljinskog trčanja je trka sa nazivom Raid des Sables. Raid de Sables je u biti ultra dugi cani cross: start utrke je u Lyonu a cilj je u Agadiru u Maroku i traje 12 do 15 dana.

Trka u sjevernoj Africi uživa veliku popularnost, i za gradonačelnike naselja, kroz koja prolaze natjecatelji, te predstavlja posebnu čast organizirati prijam za sudionike utrke.

Godine 1991. je čak i marokanska princeza Lalla Amina bila pokrovitelj utrke Raid des Sables.