Štene

Žene se najčešće brinu za čisto­ću psa. Iako se psi sami ne čiste toliko kao mačke, slove kao živo­tinje koje vole čistoću i red. Psi u prirodi održavaju čistoću na po­seban način. Mrtvu dlaku odstra­njuju trljanjem o stablo i vole ići u vodu. Psa, koji živi u stanu, mo­ramo čistiti mi.

njegovanje-psa.jpg

Treba ga četkati, češljati i kupati (pri tome može­mo koristiti šampone). Za higije­nu psa moramo se brinuti jedna­ko kao i za svoju, iako su naša iskustva o prijatnim i neprijatnim mirisima drugačija od pasjih. Ne­ki psi na sve načine pokušavaju izbjeći kupanje i čišćenje ušiju, a da o skraćivanju noktiju ne govo­rimo. Ima pasa koji pak u svemu tome uživaju Ne smijemo zaboraviti da njegovanje psa produb­ljuje socijalnu povezanost s njim i da ima određeno psihičko zna­čenje.