Zakoni
Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza na temelju stavka 1. članka 40. Statuta Hrvatskog kinološkog saveza, na sjednici 25. ožujka 2011. donosi
P R A V I L N I K O POLAGANJU ISPITA ZA KINOLOŠKE SUCE

Članak 1
Pravilnik o polaganju ispita za kinološke suce uređuje način polaganja ispita za kinološke suce.

Članak 2
Pravilnik o polaganju ispita za kinološke suce sastoji se od dva dijela :
1. pismeni ispit za kinološke suce
2. praktični ispit za kinološke suce

Članak 3
Pismeni ispit za kinološke suce održava se dva puta godišnje. Raspored održavanja ispita određuje se krajem godine za slijedeću godinu.

Članak 4
Sudački pripravnik prilikom pristupanja pismenom ispitu mora ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o stručnom radu ( III Pravilnik o sucima i stručnim kadrovima HKS-a, članak 4. ) i prijaviti ispit u za to propisanom roku.

Članak 5
Na pismenom ispitu kandidat mora pokazati zadovoljavajuće znanje o sljedećim temama:
- Anatomija (statika), morfologija i kretanje (dinamika) psa
- Konstitucija (građa psa), genetika,fiziologija i osnovne bolesti važne za zdrav uzgoj i držanje pasa
- Poznavanje standarda pasmine/a
- Ponašanje suca, principi i tehnika suđenja
- Pravilnik HKS-a o stručnom radu i FCI pravilnik o izložbama i druga dodatna pravila
- Ostale teme navedene planom i programom za izobrazbu pripravnika HKS-a

Članak 6
Kandidat mora zadovoljiti na pismenom ispitu s najmanje 75 % točnih odgovora od ukupnog broja pitanja.
Rezultat ispita proglašava se u roku 15 dana od dana održavanja pismenog ispita.

Članak 7
Ukoliko kandidat ne zadovolji na dva pismena ispita na treći ispit može pristupiti protekom od 12 mjeseci. Ukoliko svojim znanjem ne zadovolji niti na trećem pismenom ispitu dužan je dostaviti zamolbu Povjerenstvu za kadrove i priredbe koje će nakon pregleda dokumentacije s njegovih prethodnih ispita donijeti odluku o mogućnosti daljnjeg pristupanja pismenom ispitu.

Članak 8
Praktični ispit za kinološke suce održava se dva puta godišnje. Raspored održavanja ispita određuje se krajem godine za slijedeću godinu.

Članak 9
Sudački pripravnik prilikom pristupanja praktičnom ispitu mora ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o stručnom radu ( III Pravilnik o sucima i stručnim kadrovima HKS-a, članak 6. ) i prijaviti ispit u za to propisanom roku.

Članak 10
Na praktične ispite za kinološke suce u načelu može pristupiti najviše 6 kandidata po danu. U slučaju većeg broja kandidata isti će se preraspodjeliti na slijedeće ispite uvažavajući redoslijed prijavljivanja kandidata.

Članak 11
Na praktičnom ispitu za kinološke suce za oblik kandidat koji nije kinološki sudac može polagati najviše do 5 pasmina iz jedne sekcije.
Kandidati koji već jesu kinološki suci na praktičnom ispitu za kinološke suce za oblik mogu polagati pasmine iz više sekcija do ukupno 20 pasmina.

Članak 12
Kandidat koji nije kinološki sudac na ispitu mora ocjeniti najmanje 3 psa.
Kandidati koji već jesu kinološki suci trebaju ocijeniti najmanje 30% pasmina od broja prijavljenih za polaganje, po mogućnosti iz svih sekcija koje polaže.

Članak 13
Komisija se sastoji od tri člana. Odabir pasmine odnosno izbor psa na kojem će kandidat polagati praktični ispit obaviti će član komisije. Član komisije napraviti će također kratak opis izabranog psa vodeći pažnju o odstupanjima u odnosu na važeći standard. Taj opis kasnije će usporediti sa opisom psa istog psa učinjenog
od kandidata.

Članak 14
Kandidat koji nije kinološki sudac na ispitu mora pokazati zadovoljavajuće znanje iz svih pasmina koja polaže. Ukoliko ga ne pokaže smatra se da nije zadovoljio na ispitu.Kandidat ne može položiti ispit ukoliko ne prepoznaje razlike u građi dviju pasmina ili ne zna bitne karakteristike dviju ili više pasmina koje polažu.

Članak 15
Rezultat ispita proglašava se nakon završenog ispitivanja. Pripravnik je položio ispit, ako se za to izjasni većina članova povjerenstva. Suzdržavanje od glasovanja smatra se glasom protiv. U slučaju jednakog broja glasova za i protiv, odlučuje glas imenovanog predsjednika povjerenstva.

Članak 16
Dopušteno je jednokratno ponavljanje ispita. Ukoliko kandidat po drugi put ne položi ispit upućuje se na ponavljanje praktične obuke.

Članak 17
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog kinološkog saveza
Damir Skok, dr.vet.med.